môn Lịch sử

  • 15390 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giữa thế kỉ XIX chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Chiến dịch nào đánh dấu ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Bài thi liên quan:

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

39 câu hỏi 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận