môn Giáo dục công dân

  • 15590 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuế nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Bài thi liên quan:

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

39 câu hỏi 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận