môn Lịch sử

  • 15605 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong quá trình chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đánh dấu

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Hiến pháp mới ( năm 1947) quy định chế độ chính trị của Nhật Bản như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1950 – những năm 70) là

Xem đáp án

Đáp án D


Bài thi liên quan:

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

môn Lịch sử

40 câu hỏi 50 phút

môn Địa lí

40 câu hỏi 50 phút

môn Giáo dục công dân

39 câu hỏi 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận