Đề thi giữa kì 1 Sinh học 7 có đáp án (Đề 1)

  • 4249 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhóm nào dưới đây gồm những động vật sống ở môi trường trên không?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Điểm mắt của trùng roi có vai trò gì?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Điều không thuộc đặc điểm chung của sâu bọ là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Trong hệ tuần hoàn của cá chép, những loại mạch nào dưới đây luôn vận chuyển máu nghèo ôxi?

Xem đáp án

Chọn D


4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Ngô Quốc Triệu

2 năm trước

joe biden

2 năm trước

Hoàng Phúc

Amazing Good job Viẹtack

Bình luận


Bình luận

Minh Truc
19:31 - 10/12/2021

Làm sao để viết câu vậy =')))