Đề thi Cuối kì học kỳ 2 Toán 6 có đáp án (Đề 1)

  • 2403 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số đối của phân số \(\frac{4}{5}\) là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Số đối của phân số \(\frac{4}{5}\) là \(\frac{{ - 4}}{5}\) vì \(\frac{{ - 4}}{5} + \frac{4}{5} = 0\).


Câu 2:

Biết \[\frac{1}{3}\] quả dưa hấu nặng \(0,8{\rm{ kg}}\).Quả dưa hấu đó nặng là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Quả dưa hấu đó nặng là \(0,8{\rm{ :}}\frac{{\rm{1}}}{3}{\rm{ = }}\frac{{\rm{4}}}{{\rm{5}}}{\rm{.}}\frac{3}{{\rm{1}}}{\rm{ = }}\frac{{{\rm{12}}}}{{\rm{5}}}{\rm{ = 2}}{\rm{,4 kg}}\).

Vậy quả dưa hấu đó nặng 2,4 kg.


Câu 3:

Tổng của hai phân số \(\frac{7}{{15}}\)\(\frac{{ - 2}}{5}\) bằng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Vì: \(\frac{7}{{15}} + \frac{{ - 2}}{5} = \frac{7}{{15}} + \frac{{ - 6}}{{15}} = \frac{{7 + \left( { - 6} \right)}}{{15}} = \frac{1}{{15}}\)

Vậy tổng của hai phân số \(\frac{7}{{15}}\)\(\frac{{ - 2}}{5}\) bằng \(\frac{1}{{15}}.\)


Câu 4:

Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia thì được 18 lần trúng. Xác suất xạ thủ bắn trúng tấm bia là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Tổng số lần thực hiện hoạt động bắn mũi tên vào tấm bia là 20, số lần bắn trúng tấm bia là 18 lần.

Xác suất thực nghiệm bắn trúng bia là: \(\frac{{18}}{{20}} = \frac{9}{{10}}.\)


Câu 5:

Trong hộp có bốn viên bi, trong đó có một viên bi màu vàng, một viên bi màu trắng, một viên bi màu đỏ và một viên bi màu tím. Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Hỏi có bao nhiêu kết quả xảy ra đối với màu của viên bi được lấy ra?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Khi lấy ngẫu nhiên một viên bi, có 4 kết quả có thể xảy ra đối với màu của viên bi được lấy ra, đó là: màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu tím.


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lục Hương Giang

M

1 năm trước

Minh Chi

Bình luận


Bình luận

Thị Phương anh Bùi
19:30 - 04/05/2023

Câu 1:đáp án là A chứ ko phải C ạ

Bathoed Thịnh
19:45 - 04/05/2023

bài dể tôi đúng hết nè