Đề thi Sinh học lớp 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

  • 3638 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Trong cơ thể thực vật, ion khoáng nào dưới đây tham gia vào quá trình hoạt hóa enzim?

Xem đáp án

Chọn d. Tất cả các phương án còn lại đều đúng


Câu 3:

Trong quá trình chuyển hóa nitơ, hoạt động của hai nhóm vi khuẩn nào dưới đây cùng cho ra một sản phẩm?

Xem đáp án

Chọn a. Vi khuẩn amôn hóa và vi khuẩn cố định nitơ


Câu 4:

Có bao nhiêu phương pháp bón phân cho cây trồng?

Xem đáp án

Chọn b. 2 (bón phân qua rễ và bón phân qua lá)


Câu 5:

Màu đỏ của quả gấc chín là do sự có mặt của sắc tố nào?

Xem đáp án

Chọn d. Carôtennôit 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận