Kĩ năng viết - unit 6

  • 883 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Reorder the following words to make meaningful sentences. (Em hãy sắp xếp lại những từ sau để tạo thành câu có nghĩa)

Xem đáp án

Cấu trúc sẽ là gì trong tương lai: S+will+V_infi

Đáp án:  I will learn one more foreign language next year

Tạm dịch:  Tôi sẽ học thêm một ngoại ngữ vào năm tới


Câu 2:

Reorder the following words to make meaningful sentences. (Em hãy sắp xếp lại những từ sau để tạo thành câu có nghĩa)

Xem đáp án

Cấu trúc muốn làm gì: S+want to+V_infi

to + V: chỉ mục đích làm gì

Đáp án:  I want to have a new bicycle to go to school next year

Tạm dịch: Tôi muốn có một chiếc xe đạp mới để đi học vào năm tới.


Câu 3:

Reorder the following words to make meaningful sentences. (Em hãy sắp xếp lại những từ sau để tạo thành câu có nghĩa)

Xem đáp án

Cấu trúc sẽ là gì trong tương lai: S + will + V_infi

Đáp án:  I will tell you something interesting when I see you tomorrow.

Tạm dịch: Tôi sẽ nói với bạn một điều thú vị khi tôi gặp bạn vào ngày mai.


Câu 4:

Finish the sentence so that its meaning stays the same. (Em hãy viết lại câu sao cho nó cùng nghĩa với câu đã cho.)

It’s a good idea to get up early and do exercise.

=> You should ...................

Xem đáp án

Cấu trúc khuyên ai nên làm gì: S+should+V_infi

Trong câu trên đang khuyên hãy dậy sớm và tập thể dục

Đáp án: You should get up early and do exercise.

Tạm dịch: Bạn nên dậy sớm và tập thể dục


Câu 5:

Finish the sentence so that its meaning stays the same. (Em hãy viết lại câu sao cho nó cùng nghĩa với câu đã cho.)

It’s not good to drink too much coffee everyday.

=> You shouldn’t ..............................................

Xem đáp án

Cấu trúc khuyên ai không nên làm gì: S+shouldn’t+V_infi

Trong câu đã cho đã có sẵn lời khuyên là không tốt khi uống quá khiều coffee => viết lại: không nên uống quá nhiều coffee.

Đáp án: You shouldn’t drink too much coffee everyday.

Tạm dịch: Bạn không nên uống quá nhiều cà phê mỗi ngày.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận