Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn

  • 1586 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Put the correct answer into the box.

Emily                 to the art club.

Xem đáp án

Chủ ngữ số ít Emily (một người) => động từ thêm đuôi –s/es

Cụm từ go to somewhere (đi đến đâu)

=> Emily goes to the art club.

Tạm dịch: Emily đến câu lạc bộ nghệ thuật.


Câu 2:

Put the correct answer into the box.

Peter and his sister                  the family car.

Xem đáp án

Chủ ngữ số nhiều: Peter and his sister (Peter và chị gái anh ấy, 2 người)

Động từ dạng nguyên thể (wash - rửa)

=> Peter and his sister wash the family car.

Tạm dịch: Peter và chị gái anh ấy rửa xe ô tô của gia đình


Câu 3:

Put the correct answer into the box.

Those shoes                  too much.

Xem đáp án

Chủ ngữ là danh từ số nhiều (Those shoes, những đôi giày đó)

Động từ dạng nguyên thể (cost-đáng giá)

=>  Those shoes cost too much.

Tạm dịch: Đôi giày đó quá đắt.


Câu 4:

Put the correct answer into the box.

My sister                   to the library once a week.

Xem đáp án

Cụm từ once a week (một tuần một lần) là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Chủ ngữ my sister (chị gái tôi) là danh từ số ít => động từ thêm đuôi –s/es

Động từ go (đi) kết thúc là đuôi –o => thêm đuôi –es

=> My sister goes to the library once a week.

Tạm dịch: Chị gái tôi đi đến thư viện một lần một tuần


Câu 5:

Put the correct answer into the box.

We both                  to the radio in the morning.

Xem đáp án

Chủ ngữ số nhiều we (chúng tôi) => động từ ở dạng nguyên thể

=> We both listen to the radio in the morning.

Tạm dịch: Cả hai chúng tôi để nghe đài vào buổi sáng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần thị Liên

Bình luận


Bình luận