Bài thi liên quan

3

Đánh giá trung bình

0%

50%

0%

50%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Linh Dương

Tùy từng bài giải, bài cần rút ngắn lại, bài cần chi tiết hơn
L

10 tháng trước

Linh Lee

không ghi cụ thể bài giải

Bình luận


Bình luận

Anh Quan
20:12 - 06/04/2022

Quá khó