Bài thi liên quan

4

Đánh giá trung bình

50%

25%

0%

25%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Linh Dương

Tùy từng bài giải, bài cần rút ngắn lại, bài cần chi tiết hơn
L

1 năm trước

Linh Lee

không ghi cụ thể bài giải

10 tháng trước

Bảo Trần Chí

L

9 tháng trước

Linh Trần Thị Thuỳ

Bình luận


Bình luận

Anh Quan
20:12 - 06/04/2022

Quá khó