Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 6 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 2776 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Việc phân nhóm thức ăn không bao gồm nhóm nào ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Nhiệt độ nào là an toàn trong nấu nướng ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Vi khuẩn sinh sôi và nảy nở mạnh nhất ở nhiệt độ nào ?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận