Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh 6 Thí điểm có đáp án (Đề 1)

  • 4607 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án là D.

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /i:/, các đáp án còn lại phát âm là 


Câu 2:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án là B.

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là  các đáp án còn lại phát âm là 


Câu 3:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án là A.

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /ai/.


Câu 4:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án là D.

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là  , các đáp án còn lại phát âm là 


Câu 5:

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

– “________ a nice T-shirt, Hoa!” – “Thank you”.

Xem đáp án

Đáp án là B.

Câu cảm thán: What a/an + adj + N!: thật là…

Dịch: – Chiếc áo mới của bạn đẹp quá Hoa à! – Cảm ơn nhé.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

1 năm trước

vũ tiến thành

hai

2 tháng trước

khánh thiên

Bình luận


Bình luận

Phạm Hồng Đức
22:30 - 07/03/2021

câu 6: Đáp án là C

Shiny Tomato
11:04 - 19/06/2021

C mới đúng

Hoa Nguyen
20:48 - 28/03/2021

a

Nghi:))
16:18 - 10/04/2021

Đúng rồi thank you là cảm ơn mà

Phơnn
16:33 - 28/07/2021

Ủa câu 6 phải là C mới đúng sao lại B là Thank you

⚝ Trang Lê Phạm ⚝
22:13 - 25/03/2022

Câu 6:
Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

– “I’ve just received a present from my mother.” – “_____________”.

A. Really

B. Thank you

C. Congratulations

D. Well

câu này vietjack check lại giúp em ạ. Đáp án là C chứ ko phải B