Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 6 Thí điểm có đáp án (Đề 1)

  • 4299 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án là C.

Đáp án C phát âm là /ei/, các đáp án còn lại phát âm là 


Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Đáp án là D.

Đáp án C phát âm là /u:/, các đáp án còn lại phát âm là /u/.


Câu 3:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là D.

Đáp án D chỉ bộ phận cơ thể, các đáp án khác chỉ đồ đạc trong nhà.


Câu 4:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là C.

Đáp án C chỉ cảnh sát, các đáp án còn lại chỉ các cửa tiệm


Câu 5:

Choose the best answer.

Ha Long Bay is one of the Seven ____________ of the world.

Xem đáp án

Đáp án là D.

Cụm từ “wonders of the world”: kỳ quan thế giới

Dịch: Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thế giới.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Anh Thư

N

1 năm trước

Nguyễn Thế Văn

5 tháng trước

Uyên Võ

hay lắm :)))

Bình luận


Bình luận

Chanh Minh
14:56 - 30/11/2021

Bảo

Trường
16:59 - 25/12/2021

Gfsan

Diệp Anh Lê
21:02 - 25/12/2021

câu 14 are và are they