Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 6 Thí điểm có đáp án (Đề 1)

  • 2821 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án là C.

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /ai/.


Câu 2:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án là A.

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là các đáp án còn lại phát âm là .


Câu 3:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án là B.

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /i:/, các đáp án còn lại phát âm là /e/.


Câu 4:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án là C.

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là các đáp án còn lại phát âm là /ei/.


Câu 5:

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

Mexico City is _______ city in the world.

Xem đáp án

Đáp án là C.

Câu so sánh nhất

Dịch: Mexico là thành phố lớn nhất thế giới.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 tháng trước

Nguyen Mai

Great !!! Các đề thi rất hay và hữu ích để ôn thi cuối hk2. Cảm ơn các thấy cô trong Vietjack ạ ^_^

Bình luận


Bình luận

Phạm Thị Kim Ngân
08:47 - 21/04/2021

v

Ảnh đính kèm

Pích-Ngọk >:VV
14:27 - 22/06/2021

bruh >:V

⚝ Trang Lê Phạm ⚝
15:16 - 08/05/2022

?

⚝ Trang Lê Phạm ⚝
15:17 - 08/05/2022

hellou cho tớ xin in4 dc khum =3