Trắc nghiệm Alat Địa lí Việt Nam: Cửa khẩu - Vườn Quốc gia - Cảng biển (P1)

  • 4041 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, ta thấy Khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Nam.

Chọn: A


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Dung Quất thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, ta thấy Khu kinh tế ven biển Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Chọn: D


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, ta thấy Khu kinh tế ven biển Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Chọn: A


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, ta thấy Khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Chọn: A


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết các khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các khu kinh tế ven biển thuộc Bắc Trung Bộ là Vũng Áng (Hà Tĩnh), Hòn La (Quảng Bình).

Chọn: B


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trọng Kha

Bình luận


Bình luận