Trắc nghiệm Alat - Khí hậu (Trang 9, Atlat Địa lí Việt Nam)

  • 4491 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với chế độ nhiệt ở nước ta?

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận