Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam: Địa lí ngành dịch vụ (P1)

  • 3133 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy sân bay Phù Cát thuộc tỉnh Bình Định.

Chọn: A


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Liên Khương thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy sân bay Liên Khương thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Chọn: D


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy sân bay Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Chọn: C


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết đường số 7 chạy qua tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, ta thấy đường số 7 chạy qua tỉnh Nghệ An.

Chọn: C


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Chọn: C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận