Trắc nghiệm: Các phương châm hội thoại

  • 3397 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thế nào là phương châm về chất?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A.


Câu 2:

Phương châm quan hệ là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D.


Câu 3:

Câu thành ngữ nói nhăng nói cuội phản ánh phương châm hội thoại nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D.

Giải thích: Nói nhăng nói cuội là nói những điều không chắc chắn, không đúng, vi phạm phương châm về chất trong giao tiếp.


Câu 4:

Thành ngữ nói đơm nói đặt liên quan tới phương châm hội thoại?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B.

Giải thích: Nói đơm nói đặt là nói những điều bịa đặt, không đúng thực tế.


Câu 5:

Xác định phương châm hội thoại của câu tục ngữ Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Linh Ngọc

P

1 năm trước

Phuong Ho

N

9 tháng trước

Nguyễn Đức Mạnh

n

8 tháng trước

nguyễn thị thu hà

Bình luận


Bình luận

Gà Không Gáy Nữa
21:06 - 22/12/2020

Câu 1: Đáp án D

Gà Không Gáy Nữa
21:06 - 22/12/2020

Câu 10