Trắc nghiệm: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

  • 3306 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đoạn trích được chia thành mấy phần, đó là những phần nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A.

Giải thích: Đoạn trích Chị em Thúy Kiều gồm 3 phần:

- Phần 1: Giới thiệu chung về vẻ đẹp hai chị em

- Phần 2: Vẻ đẹp của thúy Vân

- Phần 3: Vẻ đẹp của Thúy Kiều


Câu 2:

Đoạn trích Chị em Thúy Kiều nằm trong phần nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B.

Đoạn trích Chị em Thúy Kiều nằm ngay ở phần đầu của phần Gặp gỡ và đính ước.


Câu 3:

Từ tố nga để nói về ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D.


Câu 4:

Câu thơ Mai cốt cách tuyết tinh thần có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D.


Câu 5:

Tác giả sử dụng bút pháp nào khi miêu tả vẻ đẹp của hai chị em Thúy Kiều?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Tuyết Nga

Bình luận


Bình luận

Hoàng Lâm
15:14 - 21/01/2022

Câu 1: Đáp án là B

Hai An Nguyen
10:35 - 13/08/2022

Ủa câu 1 phải có 4 phần chớ!