Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 10: Dân cư Ô-xtrây-li-a có đáp án

  • 534 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số dân nhập cư vào Ô-xtrây-li-a hiện nay chủ yếu có nguồn gốc từ

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Dân số ô-xtrây-li-a tăng chủ yếu do

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Nội dung nào sau đây không đúng với dân cư của Ô-xtrây-li-a?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Hướng chuyển dịch cơ cấu lao động của Ô-xtrây-li-a là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Về lao động, Ô-xtrây-li-a là nước đứng hàng đầu thế giới về

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận