Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 22 có đáp án

  • 4173 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chế biến món ăn được tiến hành qua các bước:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Chế biến món ăn được tiến hành qua các bước:

+ Sơ chế thực phẩm

+ Chế biến món ăn

+ Trình bày món ăn – SGK trang 111


Câu 2:

Khâu chuẩn bị thực phẩm trước khi chế biến được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Khâu chuẩn bị thực phẩm trước khi chế biến được gọi là: Sơ chế thực phẩm – SGK trang 111


Câu 3:

Thực đơn bữa tiệc liên hoan, ăn uống thường gồm có:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Thực đơn bữa tiệc liên hoan, ăn uống thường gồm có

Món khai vị- Món sau khai vị - Món ăn chính (món mặn) - Món ăn thêm - Tráng miệng - Đồ uống – SGK trang 109


Câu 4:

Có bao nhiêu nguyên tắc xây dựng thực đơn?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Có 3 nguyên tắc xây dựng thực đơn:

+ Thực đơn có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của bữa ăn

+ Thực đơn phải đủ các loại món ăn chính theo cơ cấu của bữa ăn

+ Thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa ăn và hiệu quả kinh tế - SGK trang 109, 110


Câu 5:

Nguyên tắc xây dựng thực đơn gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Có 3 nguyên tắc xây dựng thực đơn:

+ Thực đơn có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của bữa ăn

+ Thực đơn phải đủ các loại món ăn chính theo cơ cấu của bữa ăn

+ Thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa ăn và hiệu quả kinh tế - SGK trang 109, 110


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận