Trắc nghiệm: Đề thi giữa kỳ I môn Lịch sử 12 (có đáp án)

  • 1307 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (tháng 12 - 1989) là

Xem đáp án

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (tháng 12 - 1989) là sự suy giảm thế mạnh của cả hai nước trên nhiều mặt

Chọn đáp án B


Câu 2:

Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

Xem đáp án

Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ

Chọn đáp án B


Câu 3:

Cuộc Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động chống Liên Xô là cuộc chiến

Xem đáp án

Cuộc Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động chống Liên Xô là cuộc chiến không tiếng súng nhưng đặt thế giới trong tình trạng căng thẳng

Chọn đáp án A


Câu 4:

Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là

Xem đáp án

Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc

Chọn đáp án A


Câu 5:

Thành tựu lớn nhất mà các nước Tây Âu đạt được trong những năm 50-70 của thế kỷ XX là

Xem đáp án

Thành tựu lớn nhất mà các nước Tây Âu đạt được trong những năm 50-70 của thế kỷ XX là trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận