Trắc nghiệm: Đề thi giữa kỳ I môn Lịch sử 12 (có đáp án)

  • 1282 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930?

Xem đáp án

Chứng tỏ cách mạng Việt Nam phát triển mạnh theo Cách mạng vô sản không phải là ý nghĩa ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930

Chọn đáp án B


Câu 2:

Đâu là ý nghĩa ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929?

Xem đáp án

Ý nghĩa ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929: là điều kiện trực tiếp dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chọn đáp án A


Câu 3:

Xô viết Nghệ Tĩnh có hình thức tổ chức và hoạt động giống với

Xem đáp án

Xô viết Nghệ Tĩnh có hình thức tổ chức và hoạt động giống với các Xô viết ở Nga trong Cách mạng tháng 10 -1917

Chọn đáp án C


Câu 4:

Để bù đắp cho cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, thực dân pháp đã làm gì ở Việt Nam?

Xem đáp án

Để bù đắp cho cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, thực dân pháp đã hạ giá thóc gạo, tăng thuế, kìm hãm công nghiệp

Chọn đáp án C


Câu 5:

Sự kiện nào dưới đây đã tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương trong năm 1945?

Xem đáp án

Nhật đảo chính Pháp đã tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương trong năm 1945

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận