Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 24 (có đáp án): Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (Phần 1)

  • 4724 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Yếu tố tự nhiên nào sau đây quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành đánh bắt thủy sản ở nước ta?

Xem đáp án

Giải thích: Yếu tố tự nhiên quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành đánh bắt thủy sản ở nước ta nguồn lợi thủy sản. Ngành đánh bắt thủy sản phát triển mạnh ở những vùng, khu vực có nguồn lợi thủy sản lớn, đặc biệt ở các ngư trường trọng điểm như Hoang Sa – Trường Sa –Ninh Thuận – Bình Thuận – Kiên Giang,…

Đáp án: D


Câu 2:

Một trong những ngư trường trọng điểm của nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/120 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Một trong những ngư trường trọng điểm của nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/120 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Ngư trường nào không được xác định là ngư trường trọng điểm?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/120 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Ngư trường Cà Mau- Kiên Giang là một trong những ngư trường lớn nhất nước ta do khu vực này có

Xem đáp án

Giải thích: Ngư trường Cà Mau- Kiên Giang trở thành một trong những ngư trường lớn nhất nước ta do khu vực này có các dòng hải lưu mang theo nhiều sinh vật phù du kéo theo đó là nguồn hải sản. Đồng thời, khu vực này cũng có thềm lục địa nông, nhiều cửa sông và bãi triều thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản.

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3

1 năm trước

35. Lã Thế Vũ

Bình luận


Bình luận