Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 24 (có đáp án): Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (Phần 2)

  • 4682 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Hoạt động nào sau đây thuộc về lâm nghiệp?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/124 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 2:

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự suy thoái tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là do

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/124 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Nạn chặt phá rừng và cháy rừng những năm gần đây diễn ra nhiều nhất ở

Xem đáp án

Giải thích: Mục 2, SGK/124 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 4:

Trong các địa phương dưới đây, nơi có ti lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất là

Xem đáp án

Giải thích: Trong các địa phương dưới đây, nơi có ti lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất là Quảng Bình (trên 60%), Các tỉnh Bình Dương (dưới 12%), Thái Bình (dưới 12%) và Vĩnh Phúc (từ 12 đến 20%).

Đáp án: A


Câu 5:

Trong các địa phương dưới đây, nơi có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất là

Xem đáp án

Giải thích: Tỉ lệ diệ tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất là tỉnh Kon Tum (trên 60%), Vĩnh Phúc (từ 12-20%) còn Hưng Yên và Bình Dương đều dưới 12%.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận