Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 6 (có đáp án): Đất nước nhiều đồi núi (Phần 2)

  • 9520 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta được biểu hiện rõ rệt ở

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/29, địa lí 12 cơ bản.


Câu 2:

Sự xâm lược mạnh mẽ tại miền đồi núi và bồi lắng phù sa tại các vùng trũng là đặc điểm nào của địa hình nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: SGK/30, địa lí 12 cơ bản.


Câu 3:

Địa hình núi nước ta được chia thành bốn vùng là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/29, địa lí 12 cơ bản.


Câu 4:

Địa hình của nước ta không có vùng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: SGK/29, địa lí 12 cơ bản.


Câu 5:

Dãy Bạch Mã là ranh giới tự nhiên của

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: SGK/30, địa lí 12 cơ bản.


4.5

Đánh giá trung bình

75%

0%

25%

0%

0%

Nhận xét

s

3 năm trước

ssmonochromess

2 năm trước

Nhữ Trang

N

2 năm trước

Nguyễn Thuỳ Trang

1 năm trước

Trí Nguyễn

Bình luận


Bình luận