Trắc nghiệm địa lí 12 (có đáp án) bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

  • 3216 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khu vực có hoạt động động đất mạnh nhất nước ta là

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Khu vực có hoạt động động đất mạnh nhất nước ta là Tây Bắc.


Câu 2:

Khu vực có động đất rất yếu ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Tây Bắc là khu vực có động đất mạnh nhất ở nước ta, tiếp đến là Đông Bắc, miền Trung. Nam Bộ là khu vực có động đất rất yếu.


Câu 3:

Trên toàn quốc, mùa bão diễn ra trong khoảng thời gian

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Trên toàn quốc, mùa bão diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng VI đến tháng XI.


Câu 4:

Bão ở nước ta tập trung nhiều nhất vào tháng nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Bão tập trung nhiều nhất ở nước ta vào tháng 9, tiếp đến là tháng 10 và tháng 8. Tổng số cơn bão của 3 tháng này chiếm đến 70% số cơn bão toàn mùa.


Câu 5:

Vùng chịu ngập lụt nghiêm trọng nhất ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Hiện nay vùng chịu lụt úng nghiêm trọng nhất là vùng châu thổ sông Hồng => do diện mưa bão rộng, lũ tập trung trong các sông lớn, mặt đất thấp, xung quanh có đê bao bọc nên khó thoát nước, mật độ xây dựng cao.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận