Trắc nghiệm Địa lý 12 Cánh diều Bài 1: Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ có đáp án

  • 172 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nước ta nằm trong múi giờ thứ mấy?

Xem đáp án

Chọn C

Nước ta nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc, trong khu vực có hoạt động thường xuyên quanh năm của gió Tín phong, nằm trong khu vực có gió mùa điển hình của châu Á và nằm trong múi giờ số 7 (giờ GMT).


Câu 2:

Điểm cực Bắc phần đất liền nước ta thuộc tỉnh/thành nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Điểm cực Bắc ở khoảng vĩ độ 23°23′B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; điểm cực Nam ở khoảng vĩ độ 8°34′B tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; điểm cực Tây ở khoảng kinh độ 102°09′Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; điểm cực Đông ở khoảng kinh độ 109°28′Đ tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Câu 3:

Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất toàn vẹn, bao gồm

Xem đáp án

Chọn D

Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời.


Câu 4:

Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản nào của thiên nhiên nước ta?

Xem đáp án

Chọn D

Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.


Câu 5:

Điểm cực Đông phần đất liền nước ta thuộc tỉnh/thành nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Điểm cực Bắc ở khoảng vĩ độ 23°23′B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; điểm cực Nam ở khoảng vĩ độ 8°34′B tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; điểm cực Tây ở khoảng kinh độ 102°09′Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; điểm cực Đông ở khoảng kinh độ 109°28′Đ tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận