Trắc nghiệm Địa lý 12 Cánh diều Bài 6: Dân số, lao động và việc làm có đáp án

  • 97 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Việt Nam có bao nhiêu dân tộc sinh sống?

Xem đáp án

Chọn B

Nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Kinh chiếm khoảng 85% tổng số dân, các dân tộc thiểu số chiếm gần 15%. Các dân tộc sinh sống đan xen nhau khá phổ biến trên các vùng miền của Tổ quốc.


Câu 2:

Ở khu vực Đông Nam Á, nước ta có dân số đông thứ 3 đứng sau các quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Dân số nước ta năm 2023 là 99,2 triệu người đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á sau In-đô-nê-xi-a (279,2 triệu người) và Phi-lip-pin (118,6 triệu người).


Câu 3:

Dân số nước ta hiện nay

Xem đáp án

Chọn A

Năm 2021, Việt Nam có 98,5 triệu người, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, thứ 8 ở châu Á và thứ 15 trên thế giới. Hiện có hàng triệu người Việt Nam định cư ở nước ngoài, luôn hướng về Tổ quốc. Quy mô dân số nước ta lớn, tiếp tục tăng lên nhưng có xu hướng tăng chậm lại, tỉ lệ tăng dân số giảm dần.


Câu 4:

Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng lên chủ yếu do

Xem đáp án

Chọn A

Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên nhờ những thành tựu phát triển kinh tế, y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo. Tuy nhiên, so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lao động nước ta còn hạn chế về thể lực; trình độ chuyên môn kĩ thuật và tác phong lao động công nghiệp.


Câu 5:

Chất lượng nguồn lao động nước ta còn nhiều hạn chế do

Xem đáp án

Chọn D

Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lao động nước ta còn hạn chế về thể lực; trình độ chuyên môn kĩ thuật và tác phong lao động công nghiệp. Sự hạn chế về chất lượng lao động chủ yếu do công tác đào tạo lao động chưa gắn với thực tế và chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận