Trắc nghiệm Địa lý 12 Cánh diều Bài 9: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có đáp án

  • 89 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Vào tháng 7 năm 1995 Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Năm 2007, Việt Nam gia nhập tổ chức WTO; EU là Liên minh châu Âu và NAFTA là Hiệp định tự do Bắc Mĩ.


Câu 2:

Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO?

Xem đáp án

Chọn B

WTO được thành lập nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu các rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại. Tính đến thời điểm hiện tại năm 2023, WTO bao gồm 164 thành viên trên tổng số 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, năm 2007 Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của WTO.


Câu 3:

Việt Nam là thành viên của những tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Việt Nam là thành viên của các tổ chức như Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Ngân hàng thế giới (WB). Còn EU - Liên minh châu Âu; NAFTA - Hiệp định thương mại mậu dịch Bắc Mĩ; AU - Liên minh châu Phi là những tổ chức Việt Nam không phải là thành viên.


Câu 4:

Ngành thương mại của Việt Nam phát triển mạnh sau khi gia nhập tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Nguyên nhân khiến nước ta phát triển mạnh ngành thương mại chủ yếu do năm 2007 nước ta trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nên mở rộng buôn bán, xuất nhập khẩu với nhiều nước trên thế giới (từ châu Âu, châu Mĩ đến các nước trong khu vực, châu Á).


Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Chọn C

Hiện nay, cơ cấu kinh tế (ngành, thành phần, lãnh thổ) đang chuyển dịch theo hướng diện đại hóa; trong nội bộ từng cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Theo ngành (khu vực I giảm, khu vực II, III tăng); theo thành phần (Nhà nước giảm, ngoài Nhà nước tăng); theo lãnh thổ thì hình thành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các vùng kinh tế trọng điểm, vùng chuyên canh,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận