Trắc nghiệm Địa lý 12 Cánh diều ôn tập Chủ đề 1: Địa lý tự nhiên có đáp án

  • 83 lượt thi

  • 73 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây đúng với vị trí địa lí của nước ta?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của nước ta?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm:

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ là nhân tố quan trọng

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Nước ta có vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến nên

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận