Trắc nghiệm: Đồng chí

  • 2646 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ Đồng chí được sáng tác trong hoàn cảnh nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Bài thơ Đồng chí có bố cục gồm mấy phần?   

Xem đáp án

Chọn đáp án: A → Bài thơ Đồng chí gồm 3 phần: Cơ sở hình thành tình đồng chí, biểu hiện của tình đồng chí và biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí.


Câu 3:

Cơ sở hình thành tình đồng chí?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D.


Câu 4:

Câu thơ Đồng chí! là câu gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A.


Câu 5:

Câu thơ Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính sử dụng biện pháp tu từ nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A.

Nhân hóa: giếng nước nhớ; hoán dụ: dùng bộ phận để gọi cái cụ thể (giếng nước, gốc đa để nói về quê hương).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Sói Con

T

1 năm trước

Team Music

N

6 tháng trước

Nguyễn Thành Long

Bình luận


Bình luận

Hà Vy Ngô
21:27 - 24/11/2020

Câu 1 đáp án phải là B

Gà Không Gáy Nữa
22:11 - 22/12/2020

Câu 1: B