Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 2 (có đáp án): Hàng hóa - tiền tệ - thị trường (Phần 2)

  • 26682 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

 Bà A bán thóc được 2 triệu đồng. Bà dùng tiền đó mua một chiếc xe đạp. Trong trường hợp này tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Trong trường hợp này tiền thực hiện chức năng phương tiện lưu thông.


Câu 2:

Tiền thực hiện chức năng phương tiện cất trữ trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Tiền làm phương tiện cất trữ, tức là tiền rút khỏi quá trình lưu thông và được cất trữ lại để khi cần thì đem ra mua hàng. Nhưng để làm được chức năng phương tiện cất trữ thì tiền phải đủ giá trị, tức là tiền đúc bằng vàng, hay những của cải bằng vàng. Vì vây, đáp án đúng là đáp án B - Mua vàng cất vào két sắt


Câu 3:

Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Trên thị trường, các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.


Câu 4:

Thị trường gồm những nhân tố cơ bản nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải:

Thị trường gồm những nhân tố: hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán.


Câu 5:

Thông tin của thị trường quan trọng như thế nào đối với người bán?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Thông tin của thị trường giúp người bán đưa ra quyết định kịp thời nhằm thu nhiều lợi nhuận. 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đào Hiệp

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
22:24 - 23/11/2020

Câu 14 A với D khác gì nhau nhỉ ??

Ly Ho
10:25 - 20/12/2020

Nó lỗi đấy

Ly Ho
10:14 - 20/12/2020

Câu 3 đáp án là A

Ly Ho
10:15 - 20/12/2020

Tại sao ko phải D

Dịch Phong
09:51 - 06/11/2022

Câu 19 ko liên quan