Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 (có đáp án): Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 1)

  • 17900 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Sản xuất lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.


Câu 2:

Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.


Câu 3:

Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.


Câu 4:

Quy luật giá trị tồn tại ở nền sản xuất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Quy luật giá trị tồn tại ở nền sản xuất hàng hóa.


Câu 5:

Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá trị hàng hóa sau khi bán phải bằng

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá trị hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.


4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

p

2 năm trước

pham thu uyen

S

1 năm trước

Sophia

N

1 năm trước

Nguyễn Thanh

6 tháng trước

Như Ánh Phạm

A

5 tháng trước

Anhh Khoa'a

Bình luận


Bình luận

Siêunhân Đen
09:10 - 20/12/2020

t4 k62

Nguyễn Thị Hồng
22:30 - 20/12/2020

k hiểu sao đáp án sai nhiều vậy

Nguyễn Thị Hồng
22:32 - 20/12/2020

đáp án đúng cứ là A là sao
tôi tứkk

Hương Lam Trần
21:00 - 03/01/2021

vậy đâu là đáp án đúng bạn

1234
22:08 - 09/01/2022

Sai đáp án r

Dịch Phong
13:55 - 06/11/2022

hay