Trắc nghiệm Góc (có đáp án)

  • 507 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Ta có:

+ Góc là hình gồm hai tia chung gốc nên A đúng

+ Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau nên B sai vì hai tia chung gốc chưa chắc đã đối nhau

+ Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau nên C đúng

+ Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau nên D đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho hình vẽ sau

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Góc trên hình là góc \(\widehat {xOy}\) đỉnh O , cạnh Ox  và Oy.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Kể tên các  góc có trên hình vẽ

Xem đáp án

Các góc tạo thành là \[\widehat {MON};\widehat {NOP};\,\widehat {MOP}\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Kể tên tất cả các góc có một cạnh là OmOm có trên hình vẽ sau

Xem đáp án

Các góc cần tìm là \[\widehat {xOm};\,\widehat {mOn};\widehat {mOy};\widehat {xOy}\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy; zt; uv. Kể tên các góc bẹt đỉnh O.

Xem đáp án

Các tia Ox và Oy; Oz và Ot; Ou và Ov là hai tia đối nhau nên các góc bẹt có đỉnh O  tạo thành là

\[\widehat {xOy};\,\widehat {uOv};\,\widehat {zOt}\]

Đáp án cần chọn là: B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lưu thị thùy Linh

Gần đúng hết thoi, colen

Bình luận


Bình luận