Trắc nghiệm Lớp đất trên Trái Đất có đáp án

  • 117 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đất gồm có ........ thành phần chính:

Xem đáp án

Đất gồm có 4 thành phần chính: chất khoáng, chất hữu cơ, không khí trong đất và nước trong đất.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong các thành phần của đất, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

Xem đáp án

Tỉ lệ % các thành phần của đất là:

- Chất khoáng: 45% (Chiếm tỉ lệ lớn nhất)

- Chất hữu cơ: 5%

- Nước trong đất: 25%

- Không khí trong đất: 25%

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Thổ nhưỡng (đất) là gì?

Xem đáp án

Thổ nhưỡng (Đất) là lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Không khí trong đất có vai trò?

Xem đáp án

Không khí nằm trong các lỗ hổng của đất, có vai trò cung cấp chất khí cần thiết cho sinh vật dưới đất hô hấp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Lượng nước có trong đất quy định:

Xem đáp án

Nước trong đất: được chứa trong các khe hở của đất, quy định độ ẩm cho đất.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận