Trắc nghiệm Lý thuyết về phương châm hội thoại có đáp án

  • 88 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thế nào là phương châm về lượng?

Xem đáp án

Khi giao tiếp cần nói cho có nội dung: nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Thế nào là phương châm về chất?

Xem đáp án

Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Thành ngữ “nói đơm nói đặt” liên quan tới phương châm hội thoại?

Xem đáp án

Nói đơm nói đặt là nói những điều bịa đặt, không đúng thực tế

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Câu “Chú chó nghiệp vụ đang ngửi mọi thứ bằng chiếc mũi của nó” vi phạm phương châm nào?

Xem đáp án

Thừa thông tin: bằng chiếc mũi

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đọc truyện cười sau và trả lời câu hỏi:

CON RẮN VUÔNGAnh chàng nọ tính khoác lác đã quen. Bữa kia đi chơi về bảo vợ:

– Này mình ạ! Hôm nay tôi đi vào rừng trông thấy một con rắn, chao ôi, to đến là to, dài đến là dài. Bề ngang thì chắc chắn là bốn mươi thước rồi, còn bề dài thì dễ đến hơn trăm thước.Vợ không tin, nhưng cũng định trêu chồng một mẻ:– Tôi nghe người ta nói có rắn dài đã nhiều. Nhưng làm gì có giống rắn dài như anh nói thế. Tôi nhất định không tin.Chồng làm như thật:– Thật quả có rắn như thế. Dài hơn một trăm thước thì chẳng đến, nhưng tám mươi thì nhất định.

Vợ bĩu môi:– Cũng chẳng đến!Chồng cương quyết:– Tôi chắc chắn là nó dài sáu mươi thước chứ không ngoa.Vợ vẫn khăng khăng:– Vẫn không dài đến nước ấy đâu!Chồng rút lui một lần nữa:– Lần này tôi nói thật nhé. Con rắn dài đến bốn mươi thước, không kém một phân.Vợ bò lăn ra cười:– Con rắn anh thấy, bề ngang đã chắc chắn là bốn mươi thước, bề dài cũng lại đến bốn mươi thước không kém một phân thì chẳng hoá ra là con rắn vuông à?

(Truyện cười dân gian Việt Nam)

   Anh chồng đã vi phạm phương châm gì trong giao tiếp?

Xem đáp án

Anh chồng đã nói điều bịa đặt, không có thật, điều này vi phạm phương châm về chất.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận