Trắc nghiệm Ngữ Văn 9 (có đáp án): Tìm hiểu chung về chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La phông-Ten

  • 857 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten thuộc loại nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tác giả của văn bản trên là ai

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ công trình nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ phần nào của công trình trên?

Xem đáp án

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ Chương II, Phần thứ hai của công trình trên.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Văn bản trên không đề cập tới nội dung gì?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận