Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có đáp án

  • 74 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có mấy luận điểm chính?

Xem đáp án

Tác phẩm có 3 luận điểm chính

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Ý nào không phải là lí do mà tác giả đề nghị mở một nhà băng lưu giữ trí nhớ”?

Xem đáp án

Tác giả đề nghị mở một nhà băng lưu giữ trí nhớ không phải nhân loại tương lai lo sợ trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chi tiết nào nói về chiến tranh hạt nhân phi lí và tốn kém?

Xem đáp án

Chi tiết nào nói về chiến tranh hạt nhân phi lí và tốn kém là các ví dụ về y tế, thực phẩm, giáo dục.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cách lập luận nào của tác giả Mác-két khiến người đọc hiểu rõ nguy cơ khủng khiếp của chiến tranh hạt nhân?

Xem đáp án

Mác-két đã lập luận rất chặt chẽ về cả thời gian, số liệu và những tính toán lí thuyết để thấy rõ nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Các lĩnh vực như ý tế, thực phẩm, giáo dục… được tác giả đưa ra trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Các lĩnh vực như ý tế, thực phẩm, giáo dục… được tác giả đưa ra trong bài viết nhằm làm nổi bật sự tốn kém, tính phi lí của cuộc chạy đua vũ trang.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận