Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 17 (có đáp án): Hô hấp ở động vật

  • 8022 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hô hấp ngoài là

Xem đáp án

Đáp án là D

Quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí của các cơ quan hô hấp như phổi, da, mang…


Câu 2:

Trao đổi khí ở phổi thực chất là

Xem đáp án

Đáp án là C

Sự trao đổi khí ở phổi là quá trình hô hấp ngoài, là sự trao đổi giữa môi trường và cơ thể


Câu 3:

Điều nào sau đây đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?

Xem đáp án

Đáp án là B

Có sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí


Câu 4:

Ý nào dưới đây không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ý A sai vì só sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí


Câu 5:

Nồng độ O2CO2 trong tế bào so với ở ngoài cơ thể như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là D

Trong tế bào, nồng độ O2 thấp còn CO2 cao so với ở ngoài cơ thể, do đó, O2 khuếch tán từ ngoài vào trong, CO2 khuếch tán từ trong ra ngoài


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Ngọc Mai

0

8 tháng trước

01 Đỗ Thị Lan Anh

Bình luận


Bình luận