Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 17 (có đáp án): Hô hấp ở động vật

  • 3968 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hô hấp ngoài là

Xem đáp án

Đáp án là D

Quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí của các cơ quan hô hấp như phổi, da, mang…


Câu 2:

Trao đổi khí ở phổi thực chất là

Xem đáp án

Đáp án là C

Sự trao đổi khí ở phổi là quá trình hô hấp ngoài, là sự trao đổi giữa môi trường và cơ thể


Câu 3:

Điều nào sau đây đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?

Xem đáp án

Đáp án là B

Có sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí


Câu 4:

Ý nào dưới đây không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ý A sai vì só sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí


Câu 5:

Nồng độ O2CO2 trong tế bào so với ở ngoài cơ thể như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án là D

Trong tế bào, nồng độ O2 thấp còn CO2 cao so với ở ngoài cơ thể, do đó, O2 khuếch tán từ ngoài vào trong, CO2 khuếch tán từ trong ra ngoài


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ngọc Mai

Bình luận


Bình luận