Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 12 (có đáp án): Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

  • 3409 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Giun dẹp có bao nhiêu loài

Xem đáp án

Giun dẹp rất đa dạng, có khoảng 4 nghìn loài.

→ Đáp án D


Câu 2:

Lợn gạo mang ấu trùng

Xem đáp án

Người ăn phải lợn gạo mang ấu trùng sán dây sẽ mắc bệnh sán dây.

→ Đáp án A


Câu 3:

Sán lá máu kí sinh ở

Xem đáp án

Sán lá máu phân tính, sống kí sinh trong máu người.

→ Đáp án A


Câu 4:

Sán lá máu xâm nhập vào cơ thể người qua đâu

Xem đáp án

Sán lá máu kí sinh trong máu người, ấu trùng chui qua da người khi tiếp xúc với nước ô nhiễm.

→ Đáp án B


Câu 5:

Giun dẹp chủ yếu sống

Xem đáp án

Ngoài sán lông, sán lá gan, còn gặp khoảng 4 nghìn loài giun dẹp khác, chủ yếu sống kí sinh.

→ Đáp án b


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

đặng việt quy

2 năm trước

Mai Quốc Anh

Bình luận


Bình luận

miyuki
19:54 - 06/01/2022

Bài thi này dễ quá