Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 13 (có đáp án): Giun đũa

  • 3703 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

 Giun đũa kí sinh ở đâu trong cơ thể người

Xem đáp án

Giun đũa thường kí sinh ở ruột non người, nhất là ở trẻ em.

→ Đáp án B


Câu 2:

Cơ thể giun đũa trưởng thành dài

Xem đáp án

Cơ thể giun đũa dài bằng chiếc đũa (khoảng 25 cm)

→ Đáp án C


Câu 3:

Nhờ đâu mà giun đũa không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa trong ruột non người

Xem đáp án

Lớp vỏ cutin bọc ngoài cơ thể luôn căng tròn, có tác dụng như bộ áo giáp, giúp giun đũa không bị tiêu hủy bởi các dịch tiêu hóa trong ruột non người.

→ Đáp án A


Câu 4:

Cấu tạo cơ thể nào giúp giun đũa chui rúc di chuyển dễ dàng trong môi trường kí sinh

Xem đáp án

Cơ thể chỉ có cơ dọc phát triển nên giun đũa di chuyển hạn chế, chúng chỉ cong cơ thể lại và duỗi ra. Cấu tạo này thích hợp với động tác chui rúc trong môi trường kí sinh.

→ Đáp án D


Câu 5:

Tốc độ tiêu hóa thức ăn của giun đũa so với giun dẹp

Xem đáp án

Giun đũa có ruột thẳng và thức ăn được tiêu hóa theo đường thẳng từ lỗ miệng đến hậu môn làm cho tốc độ tiêu hóa của giun đũa hơn hẳn so với ruột phân nhánh và chưa có hậu môn ở giun dẹp. Vì thức ăn đi theo đường thẳng thì nhanh hơn đường vòng.

→ Đáp án A


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 năm trước

Dũng PHẠM TIẾN

Bình luận


Bình luận