Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 15: (có đáp án) Giun đất (phần 2)

  • 2304 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Giun đất di chuyển nhờ

Xem đáp án

Đáp án D
Giun đất di chuyển nhờ sự chun dãn của cơ thể kết hợp các vòng tơ và toàn thân mà giun đất di chuyển được


Câu 2:

Giun đất chưa có tim chính thức, cơ quan nào đóng vai trò như tim ở giun đất?

Xem đáp án

Đáp án B

Giun đất chưa có tim chính thức, mạch vòng vùng hầu. đóng vai trò như tim ở giun đất


Câu 3:

Cơ quan thần kinh của giun đất bao gồm

Xem đáp án

Đáp án D
Hệ thần kinh ở giun đất: Xuất hiện các hạch và chuỗi hạch thần kinh → Hệ thần kinh hình chuỗi hạch


Câu 4:

Thức ăn của giun đất là gì?

Xem đáp án

Đáp án C
Thức ăn của giun đất là vụn thực vật và mùn đất


Câu 5:

Giun đất không có răng, bộ phận nào trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn?

Xem đáp án

Đáp án C
Giun đất không có răng, bộ phận trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn là dạ dày cơ


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tạ Đình Phong

Bình luận


Bình luận