Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 17 (có đáp án): Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

  • 2474 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ngành giun đốt có khoảng bao nhiêu loài?

Xem đáp án

Giun đốt có khoảng trên 9 nghìn loài, sống ở nước mặn, nước ngọt, trong bùn, trong đất.

→ Đáp án D


Câu 2:

 Cấu trúc của giun đất tiến hóa hơn giun dẹp và giun tròn

Xem đáp án

Giun đất có hệ sinh dục, là đặc điểm tiến hóa hơn hẳn giun dẹp và giun tròn.

→ Đáp án A


Câu 3:

Đỉa sống ở?

Xem đáp án

Đỉa sống kí sinh ngoài, có giác bám bám vào cơ thể vật chủ.

→ Đáp án B


Câu 4:

 Thức ăn của đỉa là?

Xem đáp án

Đỉa có giác bám và nhiều ruột tịt để hút và chứa máu từ vật chủ.

→ Đáp án A


Câu 5:

Loài nào thuộc ngành giun đốt được khai thác nuôi làm cảnh?

Xem đáp án

Giun đỏ có màu sắc đẹp, được khai thác để nuôi cá cảnh.

→ Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lớp 7A14 Trần Văn Bảo

T

1 năm trước

Thiên Nguyễn

vietjack mãi đĩnh

Bình luận


Bình luận