Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 19 (có đáp án): Một số thân mềm khác

  • 2630 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ngành Thân mềm có bao nhiêu loài

Xem đáp án

Ngành Thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài) lại đa dạng và rất phong phú ở vùng nhiệt đới.

→ Đáp án C


Câu 2:

Động vật thân mềm sống trên cạn

Xem đáp án

Thân mềm sống ở rất nhiều môi trường khác nhau, mực và bạch tuộc sống tự do, sò sống vùi mình trong cát, còn ốc sên sống trên cạn…

→ Đáp án C


Câu 3:

 Thân mềm nào gây hại cho con người

Xem đáp án

Ốc sên ăn thực vật và có hại cho cây trồng của con người.

→ Đáp án D


Câu 4:

Ở thân mềm, hạch thần kinh phát triển nhất là

Xem đáp án

Hệ thần kinh của Thân mềm phát triển và tập trung hơn Giun đốt, hạch não phát triển.

→ Đáp án C


Câu 5:

Thân mềm nào KHÔNG có vỏ cứng bảo vệ ngoài cơ thể

Xem đáp án

Bạch tuộc không có vỏ cứng bảo vệ ngoài cơ thể, chúng tự vệ bằng cách phun mực hay ngụy trang.

→ Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

:

1 năm trước

:))

Bình luận


Bình luận