Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 2: (có đáp án) Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung (phần 2)

  • 1725 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Động vật và thực vật giống nhau ở:

Xem đáp án

Đáp án D
Động vật và thực vật giống nhau ở: cấu tạo từ tế bào, sự lớn lên và sinh sản


Câu 2:

Đặc điểm cấu tạo nào chỉ có ở tế bào thực vật, không có ở tế bào động vật:

Xem đáp án

Đáp án B

Tế bào thực vật có thành tế bào xenlulozơ, tế bào động vật thì không có.

=> Nhờ đó, tế bào động vật sẽ linh hoạt hơn.


Câu 3:

Động vật có đặc điểm chung là?

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật có đặc điểm chung là:

- Có khả năng di chuyển

- Đời sống dị dưỡng

- Có hệ thần kinh và giác quan


Câu 4:

Động vật không có?

Xem đáp án

Đáp án C
Động vật không có diệp lục


Câu 5:

Động vật được phân chia thành:

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật được phân chia thành:

- Động vật không xương sống.

- Động vật có xương sống


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Thiên Nguyễn

Bình luận


Bình luận