Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 25: (có đáp án) Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện (phần 2)

  • 2087 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Cơ thể của nhện được chia thành

Xem đáp án

Đáp án D
Cơ thể của nhện được chia thành 2 phần là phần đầu – ngực và phần bụng


Câu 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau : Ở phần bụng của nhện, phía trước là …(1)…, ở giữa là …(2)… lỗ sinh dục và phía sau là …(3)….

Xem đáp án

Đáp án B

Ở phần bụng của nhện, phía trước là đôi khe hở, ở giữa là một lỗ sinh dục và phía sau là các núm tuyến tơ


Câu 3:

Bộ phận nào dưới đây giúp nhện di chuyển và chăng lưới ?

Xem đáp án

Đáp án B

Bộ phận giúp nhện di chuyển và chăng lưới là bốn đôi chân bò


Câu 4:

Nhện nhà có bao nhiêu đôi chân bò ?

Xem đáp án

Đáp án D
Nhện nhà có 4 đôi chân bò.


Câu 5:

Ở nhện, bộ phận nào dưới đây nằm ở phần bụng ?

Xem đáp án

Đáp án A
Ở nhện, bộ phận nằm ở phần bụng là các núm tuyến tơ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

phan đức văn
20:44 - 30/12/2021

ok

phan đức văn
20:44 - 30/12/2021

đc hay

phan đức văn
20:45 - 30/12/2021

anh em thấy hay cho 1 like 1 chia sẻ

lê minh trí
19:38 - 07/01/2022

đề quá hay lun ae
nhờ nó mà tui thi tốt đấy