Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 29 (có đáp án): Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

  • 2324 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chân khớp sống ở môi trường nào?

Xem đáp án

Chân khớp ở khắp nơi trên hành tinh của chúng ta: dưới nước hay trên cạn, ở ao, hồ, sông hay biển khơi, ở trong lòng đất hay trên không trung, ở sa mạc hay vùng cực.

→ Đáp án D


Câu 2:

 Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?

Xem đáp án

Chân khớp có đặc điểm: có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở, các chân phân đốt khớp động, qua lột xác để tăng trưởng cơ thể.

→ Đáp án D


Câu 3:

Loài chân khớp nào biết chăn nuôi động vật khác?

Xem đáp án

Một số loài kiến biết chăn nuôi các con rệp sáp để hút dịch ngọt do rệp tiết ra làm nguồn thức ăn

→ Đáp án B


Câu 4:

 Nhờ đâu mà Chân khớp đa dạng về cấu tạo cơ thể?

Xem đáp án

Nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường khác nhau mà Chân khớp rất đa dạng về cấu tạo cơ thể.

→ Đáp án B


Câu 5:

Nhờ đâu mà Chân khớp đa dạng về tập tính?

Xem đáp án

Thần kinh phát triển cao ở Chân khớp đã giúp chúng rất đa dạng về tập tính.

→ Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận