Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 30 (có đáp án): Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống

  • 2209 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Sự đa dạng và phong phú của của động vật thể hiện ở?

Xem đáp án

Động vật đa dạng và phong phú về cấu trúc cơ thể, về số loài và phong phú về số lượng cá thể, và còn về phương thức và môi trường sống.

→ Đáp án D


Câu 2:

Môi trường sống cơ bản của động vật bao gồm:

Xem đáp án

Động vật có 3 môi trường sống cơ bản là dưới nước, trên cạn và trên không.

→ Đáp án D


Câu 3:

Động vật và thực vật giống nhau ở điểm nào?

Xem đáp án

Động vật và thực vật có những điểm giống nhau:

+ Đều có cấu tạo tế bào

+ Đều có khả năng lớn lên và sinh sản

→ Đáp án D


Câu 4:

 Động vật được chia làm mấy ngành?

Xem đáp án

Động vật được chia làm 8 ngành là: ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột khoang, ngành giun dẹp, ngành giun tròn, ngành giun đốt, ngành thân mềm, ngành chân khớp, và ngành động vật có xương sống.

→ Đáp án C


Câu 5:

Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ?

Xem đáp án

Do màu sắc của các hạt diệp lục nên trùng roi có màu xanh lá cây.

→ Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

鑫朱志

Bình luận


Bình luận