Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 35 (có đáp án): Ếch đồng

  • 4311 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Động vật nào KHÔNG thuộc lớp Lưỡng cư?

Xem đáp án

Lớp Lưỡng cư bao gồm những động vật như ếch, nhái, ngóe, chẫu, cóc…

→ Đáp án C


Câu 2:

 Lưỡng cư sống ở?

Xem đáp án

Lưỡng cư có môi trường sống đa dạng, sống vừa ở cạn vừa ở nước.

→ Đáp án D


Câu 3:

Thân nhiệt của ếch đồng thuộc kiểu?

Xem đáp án

Ếch đồng là động vật biến nhiệt, có nhiệt độ cơ thể biến đổi theo nhiệt độ của môi trường.

→ Đáp án A


Câu 4:

Các di chuyển của ếch đồng là?

Xem đáp án

Ếch có 2 cách di chuyển là nhảy trên cạn và bơi dưới nước.

→ Đáp án D


Câu 5:

 Đặc điểm ếch là đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước giúp ếch thích nghi với kiểu môi trường sống nào?

Xem đáp án

Ếch đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước giúp ếch giảm sức cản của nước khi bơi để thích nghi với sống trong nước.

→ Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hoàng Khôi Vương

Rất hay, uy tín nhé
H

1 năm trước

Huy Hậu Trần

Bình luận


Bình luận

Thu Võ
20:39 - 06/04/2022

bài khó quá