Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 39 (có đáp án): Cấu tạo trong của thằn lằn

  • 1796 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Bộ xương thằn lằn chia làm mấy phần?

Xem đáp án

Bộ xương thằn lằn có 3 phần là xương đầu, xương thân và xương chi.

→ Đáp án D


Câu 2:

Thằn lằn có bao nhiêu đốt sống cổ

Xem đáp án

Thằn lằn có cột sống dài, có 8 đốt sống cổ.

→ Đáp án C


Câu 3:

 Sự trao đổi khí của thằn lằn được thực hiện nhờ?

Xem đáp án

Sự trao đổi khí của thằn lằn được thực hiện nhờ sự co dãn của các cơ liên sườn.

→ Đáp án C


Câu 4:

Cơ quan tiêu hóa nào của thằn lằn giúp hấp thu lại nước?

Xem đáp án

Nhờ có ruột già mà thằn lằn hấp thu lại được nước, thích hợp với đời sống trên cạn.

→ Đáp án D


Câu 5:

Tim thằn lằn có mấy ngăn?

Xem đáp án

Thằn lằn cũng có 2 vòng tuần hoàn, tim xuất hiện vách ngăn hụt ngăn tạm thời tâm thất thành 2 nửa (tim 4 ngăn chưa hoàn toàn).

→ Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận